Er energien gået amok... så ring Sørby op!
Er energien gået amok... så ring Sørby op!

Varmepumper

En varmepumpe er et system, der kan overføre varme, fra væske i slanger i jorden, luften eller fra solfangere, til boligens varme vand og rumvarme.

I lande som Danmark med moderate vintertemperaturer er en luft til vand varmepumpe ganske almindelig. Først når udeluft-temperaturen bliver under -12 °C er virkningsgraden så lav, at andre opvarmningsformer er mere rentable. Selve varmepumpen koster det samme som ved et jordvarmeanlæg, men man sparer nedgravningen af slangerne.

I en boligventilationsvarmepumpe er varmepumpen er bygget sammen med ventilationsanlægget med en konstant udsugning fra køkken og bad. Luften herfra bruges til opvarmning af brugsvandet og som supplement til rumopvarmningen.

Varmen fra luft til luft varmepumpeanlægget afgives direkte til rumluften via en varmeflade, der placeres i det rum, der ønskes opvarmet. Denne type varmepumpe kan kun bruges som supplerende varmeforsyning, men er den mest effektive opvarmningsform i forårs- og efterårsmånederne.