Er energien gået amok... så ring Sørby op!
Er energien gået amok... så ring Sørby op!

Bolig Jobplanen

Fra 1. juni 2011 kan du få et servicefradrag for dine lønudgifter til hjælp og vedligeholdelse på din bopæl. For at få fradraget skal du gemme dokumentation for udgiften og indberette den til SKAT.

Servicefradraget er et resultat af Boligjobplanen, der skal øge beskæftigelsen og komme sort arbejde til livs. Fradraget indføres som et forsøg og løber fra 1. juni 2011 til 31. december 2013.

Servicefradraget gælder kun udgifter til arbejdsløn, ikke til materialer. Arbejdet skal være udført i en lovlig helårsbolig, hvor du har fast bopæl.

Du kan få fradrag for arbejdsløn til opgaver udført af både virksomheder og private. Vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en momsregistreret virksomhed. Serviceydelser som rengøring og børnepasning kan også udføres af voksne privatpersoner (se kravene til leverandøren).

Du kan læse mere om Bolig Jobplanen her.

Kort om Bolig Jobplanen:

  • Skattefradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet – både ude og inde
  • Skattefradraget svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften
  • Gælder for personer fyldt 18 år og kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person
  • Gælder fra 1. juni 2011 til og med 2013.

Det er bla. muligt at få servicefradrag for installation, reparation, udskiftning eller forbedring af:

  • Ventilation
  • Afløbsinstallationer
  • Vandinstallationer
  • Olie- eller gasfyrskedler
  • Varmeanlæg samt biokedelanlæg
  • Varmepumper - herunder jordvarmepumper.