Er energien gået amok... så ring Sørby op!
Er energien gået amok... så ring Sørby op!

Tilskud til skrotning af oliefyr

I finansloven for 2010 er der afsat en pulje på 400 millioner kroner til skrotning af gamle oliefyr. 1. marts åbnes der for puljen, og der bliver muligt at ansøge om tilskud til at erstatte sit oliefyr.

Tilskud ydes kun til køb og installation af et nyt varmesystem i en helårsbolig, herunder et enfamiliehus eller et flerfamiliehus. Det er kun muligt at få et tilskud pr. helårsbolig. Hvis man bor i et fjernvarmeområde, er det kun muligt at få tilskud til tilslutning til fjernvarmenettet.

Tilskudet ydes på betingelse af, at det oliefyr, der hidtil er anvendt til opvarmning af helårsboligen, bliver fjernet ved installationen af det nye opvarmningssystem.

Ansøgerne skal vedlægge et bindende tilbud på køb og installation af det pågældende produkt fra en virksomhed for at opnå tilsagn om tilskud. Tilbuddet skal indeholde en samlet pris for købet og arbejdet med installation produktet fratrukket kunderabatter, men inklusive moms. Hvsi tilbuddet angår solvarmeanlæg, skal¨det fremgå, hvilken supplerende varmekilde, der eventuelt installeres, og hvad prisen for køb og installation af selve solvarmeanlægget udgør.


Hvis fakturabeløbet er mindre en det tilbud, der bliver vedlagt ansøgningen, så reguleres tilskuddet tilsvarende ned. Er prisen højere, udbetales alene det beløb, der er anført i tilsagnet.

Der kan søges om udskiftning til følgende:

  • Fjernvarmetilslutning
  • Luft til vand-varmepumpe
  •  Væske til vand-varmepumpe, jordvarme eller
  • Solvarmeanlæg

Tilskuddets størrelse er afhængig af produktet:

  • 10.000 Kr. ved installation af fjernvarme
  • 15.000 Kr. ved installation af luft til vand-varmepumpe
  • 20.000 Kr. ved installation af væske til vand-varmepumpe eller 25 Pct. af indkøbs- og installationsomkostningerne ved installation af solvarmeanlæg.