Er energien gået amok... så ring Sørby op!
Er energien gået amok... så ring Sørby op!

Fjernvarme

Danmark er blandt verdens førende fjernvarmelande. Typisk kommer varmen fra anlæg til produktion af både elektricitet og varme (kraftvarme) eller kedelanlæg, der anvender brændsler som affald, biomasse (træ, halm e.lign), naturgas, olie og kul.

Afkøling er kodeordet, når man taler fjernvarme. Det vil sige, at det vand man får fra fjernvarmeværket, typisk 70° C i fremløb bør afkøles til cirka 40° C eller derunder i sin installation enten til varme eller varmt vand. Mange installationer kører med for dårlig afkøling og det kan blive en meget dyr fornøjelse for den enkelte forbruger.

Følgende punkter vil medvirke til, at du får en dårlig udnyttelse af din fjernvarme:

  • Anlæg med for lille veksler.
  • Anlæg med for små radiatorer.
  • Anlæg uden nogen form for styring.
  • Anlæg med forkert indstillet styring.
  • Anlæg med for gammel kappebeholder.