Er energien gået amok... så ring Sørby op!
Er energien gået amok... så ring Sørby op!

Gas

En kedel med lille vandindhold, 1,5 - 3 liter eller en kedel med stort vandindhold, 4 - 6 liter. Det kan være svært for den enkelte forbruger at vælge gaskedel, men her er et par gode råd. Det er vigtigt, at kedlen er tilpasset efter husets størrelse. Det er også meget vigtigt at konstatere, om varmeanlægget er opbygget som 1-strengs- eller 2-strengs-anlæg.

Princippet i et 1-strengsanlæg

Et 1-strengsanlæg er et varmeanlæg hvor der kun et ført en streng frem til radiatoren. Hovedrøret fungere således både som fremløbsrør og returløbsrør fra radiatoren. Der er flere forskellige måder at opbygge et 1-strengsanlæg på. Valget af anlæggets opbygning skal tage hensyn til ejendommens udformning. Ved 1-strengsanlæg bør du ikke vælge en kedel med lille vandindhold.

Princippet i et 2-strengsanlæg

Et 2-strengsanlæg betegner et varmeanlæg, hvor der er ført to strenge (hovedrør) frem til radiatorerne, det vil sige et hovedrør til fremløbsvand og et hovedrør til returvand fra radiatorerne. Alle radiatorer i anlægget har samme fremløbstemperatur og afkøling. Anlægget er på grund af den ensartede temperatur lettere at indregulere end et 1-strengsanlæg. Der er flere forskellige måder at opbygge et 2-strengsanlæg på. Valget af anlæggets opbygning skal tage hensyn til ejendommens udformning. Den mest anvendte opbygning er med nedre fordeling. Det vil sige at rørinstallationen til frem- og returvand er ført i ejendommens kælder, hvorfra der er trukket lodrette stigstrenge (frem og retur) op gennem etagerne.