Er energien gået amok... så ring Sørby op!
Er energien gået amok... så ring Sørby op!

Oliekedler

Alle nye oliekedler skal overholde krav i bygningsreglementet, og ved at vælge den rigtige kan du opnå store besparelser med en ny energieffektiv oliekedel.

Hvis oliekedlen er mere end 25 år gammel, er det ofte en fornuftigt beslutning at udskifte både oliekedel og brænder for at opnå den bedste forbrænding og energiudnyttelse. Hvor stor den eventuelle besparelse bliver, afhænger af det nuværende energiforbrug og af hvor godt isoleret og hvor effektiv den eksisterende oliekedel er.

Mange af de ældre kedler er en stor belastning for miljøet og giver helt unødvendige høje varmeregninger. Virkningsgraden for en gammel kedel ligger ofte helt nede på 70-75 %. Det betyder at for hver 10 liter olie der fyres med i disse gamle kedler, går kun 7 liter til at opvarme huset, mens de resterende 3 liter er rent spild.

En moderne oliekedel har en meget bedre isolering og en lavere røggastemperatur end de gamle kedler. De allerbedste nye kedler er kondenserende, hvilket betyder at endnu mere af varmen i røggassen udnyttes inden det sendes op i skorstenen. Virknings-graden på en ny oliekedel er 90-95 %.